Πιστοποίηση

Το προϊόν έχει τα πλεονεκτήματα της μεγάλης διάρκειας, της ανθεκτικότητας, της ισχυρής αντίστασης στο κρύο, της ισχυρής αντίστασης στη διάβρωση, της καλής συγκόλλησης, του ελαφρού βάρους κ.λπ. απέκτησε το "Fujian Famous Brand Product".

的 Οι αναγνωρίσεις και οι επαίνους από όλα τα κοινωνικά στρώματα αποτελούν την καλύτερη ενθάρρυνση για εμάς και αποτελούν ανεξάντλητη κινητήρια δύναμη για συνεχή ανάπτυξη. Η Shengyang Business είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει αξία που προάγει την κοινωνική πρόοδο, την αμοιβαία υποστήριξη του παρόντος, και επιδιώκει την ανάπτυξη στο μέλλον, και από κοινού δημιουργεί ένα καλύτερο αύριο για την επιχείρηση.

Πιστοποίηση

novvumipTl2uPDs3PsXqyw
Z0vxEHgXSiyr_hfcChiW7Q
OYORRBA7TtqFrPUegK_dHA
aU3QfUcNSPaDuuesJlC6aw
BByXFEbYQOeTJDI_LMN5QA